Yeni Film Fonu kendimizle, birbirimizle ve gezegeni paylaştığımız diğer canlılarla barış içinde yaşayabildiğimiz bir dünyanın hayaliyle yola çıkıyor. Değişime yol açan, en geniş tanımıyla insan haklarını, eşitlik ve özgürlüğü ilke edinen, azınlığın sesi olan dayanışmacı filmlere destek oluyor. Biçim ve içerikte dönüştürücü hikâyeleri, türler arası sınırları zorlayan anlatımları, farklı karşılaşmaları ve deneyimleri gündeme getiren projeleri katkısıyla güçlendirmeyi hedefliyor. Çok sesliliği teşvik eden bir platform yaratarak bağımsız sinema üretiminin gelişmesine olanak tanıyor.

www.yenifilmfonu.org

Yeni Film Fonu 2017 2. Dönem Sonuçları (28 Aralık 2017)

Fona ikinci döneminde toplam 117 başvuru geldi. 2017 jürisi Murat Özyaşar, Pelin Esmer, Tanıl Bora, Yonca Ertürk ve Zeynep Dadak’ın yaptığı değerlendirme sonucunda 12 belgesel filmin desteklenmesine karar verildi. Fon tarafından desteklenen 2 kısa ve 10 uzun/orta metraj belgesel film şöyle sıralandı:


Yeni Film Fonu 2017 1. Dönem Sonuçları (17 Haziran 2017)

Fona birinci döneminde toplam 156 başvuru geldi. 2017 jürisi Murat Özyaşar, Pelin Esmer, Tanıl Bora, Yonca Ertürk ve Zeynep Dadak’ın yaptığı değerlendirme sonucunda 8 filmin desteklenmesine karar verildi. Fon tarafından desteklenen 2 kısa ve 6 uzun/orta metraj belgesel film şöyle sıralandı:


Yeni Film Fonu 2016 2. Dönem Sonuçları (19 Aralık 2016) 

Fona gelen 136 başvuru arasından 2016 jürisi Berke Baş, Zeynep Dadak, Melek Ulagay, Yeşim Ustaoğlu ve Yıldırım Türker’in yaptığı değerlendirme sonucunda 7 belgesel filmin desteklenmesine karar verildi. Fon tarafından desteklenen 1 kısa ve 6 uzun/orta metraj belgesel film şöyle sıralandı:


Yeni Film Fonu 2016 1.Dönem Sonuçları (23 Haziran 2016)

Fona üçüncü döneminde yaklaşık 150 başvuru geldi. 2016 jürisi Berke Baş, Zeynep Dadak, Melek Ulagay, Yeşim Ustaoğlu ve Yıldırım Türker’in yaptığı değerlendirme sonucunda 12 belgesel filmin desteklenmesine karar verildi. Fon tarafından desteklenen 3 kısa ve 9 uzun/orta metraj belgesel film şöyle sıralandı:


Yeni Film Fonu 2015 2. Dönem Sonuçları (29 Aralık 2015)

Fona ikinci döneminde yaklaşık 150 başvuru geldi. 2015 jürisi Melis Behlil, Özgür Doğan, Sevil Demirci, Yeşim Ustaoğlu ve Yıldırım Türker’in yaptığı değerlendirme sonucunda 10 filmin desteklenmesine karar verildi. Fon tarafından desteklenen 2 kısa ve 8 uzun/orta metraj belgesel film şöyle sıralandı:


Yeni Film Fonu, 2016 1. dönem başvuruları Şubat ayında yapılacak duyuruyla başlayacak. Fona kısa belgeseller prodüksiyon ve post-prodüksiyon aşamasında; uzun/orta metraj belgeseller ise geliştirme, prodüksiyon ve post-prodüksiyon aşamasında başvurabilecekler.

Yeni Film Fonu 2015 1. dönem sonuçları

Fona bu ilk döneminde yaklaşık 350 başvuru geldi. 2015 jürisi Melis Behlil, Özgür Doğan, Sevil Demirci, Yeşim Ustaoğlu ve Yıldırım Türker’in yaptığı değerlendirme sonucunda 11 film destek aldı. Fon tarafından desteklenen 3 kısa ve 8 kurmaca dışı uzun metraj film şöyle sıralandı: