!f Türkiye’den Kısalar 2018 için önerilerinizi bekliyoruz!

Bu formu doldurup gönderen kişi aşağıdaki bilgi ve açıklamaları okuduğunu ve onayladığını beyan etmiş olur.

!f İstanbul Türkiye'den Kısalar tematik derlemeleri başvurularla değil, önerileriniz ile programlanıyor. Programımızı oluşturmaya katkıda bulunmak için kendi kısalarınızdan veya izlediğiniz kısalardan bizi haberdar etmeniz ve bunları izleyebileceğimiz birer internet bağlantısını bizimle paylaşmanız yeterli.

Kısacası, kısalardan bizi kısa yoldan haberdar edin.

Türkiyeli yönetmenlerin uzun metraj dışında hareketli görüntüye dayalı her tür ve teknikteki 2017 yapımı üretimlerine dair tüm önerileri izledikten sonra bunlardan tematik derlemeler oluşturuyor, bu kısaların yönetmen ve yapımcı gibi hak sahiplerine ulaşmaya çalışarak kendilerine !f İstanbul Türkiye'den Kısalar için davetimizi iletiyoruz.

Önerilerinizin 2017 yapımı ve Türkiyeli yönetmenlerin kısaları olmasına dikkat edin.

!f İstanbul Türkiye'den Kısalar için birden fazla kısa önermek istiyorsanız, önereceğiniz her kısa için ayrı bir form doldurmanız gerekiyor.

Öneriyi yapan kişinin kısanın hak sahiplerinden birisi (yönetmen, yapımcı vs) veya bir izleyici olması ya da bir kısayı kaç kişinin önerdiği değerlendirme sürecini herhangi bir şekilde etkilemeyecektir.

Aşağıdaki formu doldurup gönderdikten sonra bir onay sayfası gözükecek ve öneriniz doğrudan değerlendirilmeye alınacaktır. Bunun dışında size herhangi bir bilgilendirme mesajı gönderilmeyecektir.

Oluşturulacak program tüm öneri sahiplerine aşağıdaki formda belirtecekleri e-posta adresi üzerinden iletilecek ve bunun dışında başka bir geri dönüş yapılmayacaktır.


ÖNERİ BİLGİLERİ

Öneriler sonunda oluşturulacak program size bu e-posta adresi üzerinden iletilecektir.
Sadece TÜRKİYELİ YÖNETMENLERİN 2017 YAPIMI KISALARI için öneride bulunulabilir. !f İstanbul Türkiye'den Kısalar bunlar dışında süre, tür, teknik vb herhangi bir sınırlama olmadan, tüm önerilere açıktır.
Birden fazla yönetmen söz konusu ise belirtiniz.
Önerilere dair ön izleme kopyası SADECE İNTERNET ÜZERİNDEN ve YASAL BİR BAĞLANTI ile gönderilebilir. Kargo, posta vb yöntemlerle fiziksel olarak iletilecek önerilerin değerlendirmeye alınması mümkün olamayacaktır. Burada belirteceğiniz internet bağlantısı KISITLI veye herhangi bir ÜYELİK gerektiren bir servis olmamalıdır. Eğer İZLEYİCİ OLARAK öneride bulunuyorsanız, burada vereceğiniz internet bağlantısı sadece kamuya açık ve yasal olarak internet üzerinden kısanın izlenebildiği veya indirilebildiği bir bağlantı olabilir. Bunun dışında, önereceğiniz kısanın lisansının izin verdiğinden eminseniz veya önereceğiniz kısanın HAK SAHİBİ konumundaysanız, gerekli şifre bilgilerini de ileterek, kamuya açık olmayan bir indirme veya izleme bağlantısı da iletebilirsiniz. Bu bağlantıyı sağlayan kişi, söz konusu kısanın ön izleme kopyasını !f İstanbul'a iletme izninin kendisinde olduğunu beyan eder. İletilen ön izleme kopyaları !f İstanbul arşivinde saklanacak ve ileride kar amacı gütmeyen arşivlere devredilebilecektir.
Önerilen kısalar arasından gösterime alınması düşünülenlerin öncelikle yönetmen ve/ya yapımcı gibi hak sahiplerine kısa sürede ulaşabilmemiz ve gösterim için onay ve izin almamız gerekmektedir. Bu yüzden önerdiğiniz kısanın hak sahiplerinden en az birinin, tercihen telefon numarasını ve/ya e-posta adresini belirtiniz.
Bu kısmın doldurulması zorunlu değildir fakat dilerseniz bu formda sorulanlar dışında, öneride bulunduğunuz kısaya dair bize iletmek istediğiniz konu, bağlam, ekip gibi bilgileri, öneri nedeninizi ve/ya yorumlarınız buradan bize iletebilirsiniz.
 

İŞLEYİŞ VE DİĞER AYRINTILAR

Hem yönetmen ve yapımcılar gibi önerecekleri kısanın gösterimi için doğrudan izin ve onay verme yetkisine sahip olan hak sahipleri, hem de izleyiciler Türkiye’den Kısalar 2018 seçkileri için öneride bulunabilirler.

Bir kişi birden fazla öneride bulunabilir fakat önerilecek her kısa için ayrı bir form doldurulması gerekir.

Öneri formu doldurulduktan sonra bir onay sayfası çıkacak ve bunun dışında öneri sahiplerine önerilerinin ulaşması ve değerlendirmeye alınması ile ilgili ikinci bir bilgilendirme yapılmadan, öneri formunda belirtilen unsurlara uygun olarak gerçekleştirilen her öneri !f İstanbul tarafından olanaklar dahilinde değerlendirmeye alınacaktır.

Program belli olduktan sonra, tüm öneri sahiplerine, formunda belirttikleri e-posta adresi üzerinden duyurulacaktır. Bu e-posta adresleri daha sonra !f İstanbul ile ilgili diğer resmi duyurular için de kullanılabilecektir.

Burada belirtilen ve öneri formunda da açıklanan kurallara uygun olarak elimize ulaşan her öneri festival olanakları dahilinde değerlendirmeye alınacaktır. Fakat buradaki kurallar dışında gelen öneriler değerlendirmeye almamıza olanak sağlamadıkları durumda değerlendirmeye alınamayacak ve bu durumla ilgili olarak öneri sahibine ikinci bir bilgilendirmede bulunulmayacaktır.

Gösterime alınması düşünülen kısanın !f İstanbul kapsamında gösterilmesine izin ve onay verebilecek konumda bir hak sahibine öneri formunda belirtilen iletişim bilgileri üzerinden ulaşılmaya çalışılacak ve kısa bir sürede telefon ile ulaşılamazsa ve/ya !f İstanbul’un gösterim teklifine dair kendisine gönderilecek e-postaya, kendisine bildirilecek tarihe kadar geri dönmemiş olursa, gösterim teklifi kendisine yapılmış dahi olsa önersinin gösterime alınması mümkün olmayacak ve !f İstanbul gösterim teklifini geri çekebilecektir. Gösterime alınmasına karar verilen bir kısanın hak sahipleri söz konusu kısanın gösterimine dair tüm hakların kendilerinde olduğunu ve söz konusu kısanın !f İstanbul kapsamında gösterimine izin verdiklerini, kendilerine verilen süre zarfında yazılı olarak beyan ettikleri ve yine kendilerine verilen süre zarfında gösterim için gerekecek gösterim kopyası ve katalog bilgileri gibi malzemelerin yanında ihtiyaç duyulabilecek diğer malzemeleri de sağladıkları durumda söz konusu kısa !f İstanbul Türkiye’den Kısalar programı çerçevesinde festivalin belirleyeceği mekanlarda gösterime alınacaktır. Gösterim ile ilgili diğer ayrıntılarla ilgili olarak hak sahiplerine ayrıca bir sözleşme iletilecektir. İstenilen malzeme ve bilgilerin belirtilen süre zarfında sağlanamaması durumunda söz konusu kısanın gösterimi gerçekleştirilemeyecek ve !f İstanbul gösterim teklifini geri çekebilecektir. Burada belirtilen durumlar dışında da !f İstanbul’un gösterim teklifini geri çekebilme hakkı saklıdır.

Önerilebilecek kısalar 2017 yapımı olmalıdır. Uzun metrajlı film dışında hareketli görüntüye dayalı her tür üretim önerilebilir. Tür, konu, tür, teknik, süre vs gibi bir sınırlama bulunmamakla beraber kısanın yönetmeni veya yönetmenlerinden en az birinin Türkiyeli olması gerekir.

Önerilecek kısalar için ön izleme kopyaları sadece internet üzerinden gönderilebilir. Kargo, posta, elden bırakma gibi fiziksel yöntemlerle ulaştırılacak ön izleme kopyalarının değerlendirmeye alınması mümkün olmayacaktır.

Önerilen kısanın ön izleme kopyasının internet üzerinden izlenebilecek veya indirilebilecek şekilde bir internet bağlantısıyla önerini formunda belirtilmesi gerekir. Bu bağlantı kamuya açık bir internet bağlantısı olabileceği gibi, gerekli şifreler sağlandığı takdirde özel bir bağlantı da olabilir. Fakat öneri formunda sağlanacak şifreler dışında ön izleme kopyasının izlenmesi veya indirilmesini için ücretli veya ücretsiz üyelik vb sistemler gerektiren kısıtlı servis ve yöntemler ön izleme internet bağlantısı olarak verilemez. Ön izleme kopyasının bu gibi bir bağlantı üzerinden verilmesi ve ön izleme kopyasının izlenememesi veya indirilememesi durumunda, öneri sahibine bir bilgilendirme yapılmayacak ve önerinin değerlendirmeye alınması mümkün olmayacaktır.

Öneri formunda ön izleme kopyası için verilecek bağlantı sadece ön izleme için kullanılacak ve ön izleme kopyası izlenecek ve/ya indirilerek !f İstanbul arşivinde saklanacak ve bu arşiv, ileride kar amacı gütmeyen kurum ve kişilere devredilebilecektir. Gösterime alınmasına karar verilen kısaların gösterim kopyaları için ilgili hak sahipleri ile ayrıca iletişime geçilecektir.

Öneri formunda bağlantı verilecek ön izleme kopyası değerlendirme için İngilizce veya Türkçe dillerinden birinde anlaşılabilecek şekilde olmalı, aksi takdirde gerekli altyazılardan birini barındırmalıdır.

Hak sahipleri, önerilerine dair ön izleme kopyalarını !f İstanbul’un yukarıda belirtildiği şekilde izlenmesi, indirilmesi, değerlendirilmeye ve sonrasında arşive alınmasına izin verme hak ve yetkisine sahip kişilerdir ve burada yazan bilgileri onaylayarak öneri formunu doldurduklarında bunu beyan etmiş olurlar.

İzleyicilerin önerecekleri kısaya dair ön izleme kopyası için kamuya açık ve yasal bir internet bağlantısı sağlayabilmeleri gerekir. Hak sahipleri dışında izleyici olarak öneride bulunmak isteyenler, !f İstanbul’a iletmek üzere yasal hakları bulunmayan bir ön izleme kopyasının izlenmesi ve/ya indirilmesi için bir bağlantı sağlayamazlar. Burada !f İstanbul öneride bulunan kişilerin beyanını esas alır ve yasal olmayan bir şekilde !f İstanbul’a iletilen bir ön izleme kopyasının doğurabileceği durumlardan öneri sahipleri sorumludur.

Gösterime alınılması düşünülen kısaların hak sahiplerine öneri formunda belirtilen iletişim bilgileri üzerinden 5 Ocak 2018 tarihine kadar ulaşılmaya çalışılacak ve gösterim için onay veren, gerekli malzemeleri ve yasal izinleri sağlayan filmler gösterim programına alınacaktır. Oluşturulacak program tüm öneri sahiplerine en geç 10 Ocak 2018 tarihinde yine burada belirttikleri e-posta adresleri üzerinden açıklanacaktır.

!f İstanbul Türkiye’den Kısalar 2018 seçkileri için öneri gönderilebilecek en son tarih 1 Aralık 2017’dir.

!f İstanbul tarafından gönderilecek e-bültenleri almak istiyorsanız, aşağıdaki ilgili kutucuğu işaretleyin. "E-bülten almak istemiyorum." kutucuğunu işaretlerseniz veya bu maddeyi boş bırakırsanız !f İstanbul e-bültenleri size gönderilmeyecek, yukarıda belirttiğiniz e-posta adresi sadece bu formdaki Türkiye'den Kısalar öneriniz ile ilgili iletişim için kullanılacaktır.